Paczkapietruszkowa.pl:

Polityka Ochrony Prywatności

 

1. Portal paczkapietruszkowa.pl sprawuje stałą kontrolę nad procesem przetwarzania danych oraz ogranicza dostęp do danych w możliwie największym stopniu. Dane osobowe przetwarzane są przez paczkapietruszkowa.pl zgodnie z art. 23 ust. 1 pkt. 1,3 i 5 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, w celach związanych z prowadzeniem portalu.

2. Podanie jakichkolwiek danych osobowych jest dobrowolne i Klient ma prawo do dostępu do swoich danych oraz do ich modyfikacji.

3. paczkapietruszkowa.pl będzie wykorzystywać zebrane dane wyłącznie do celów ewidencji sprzedaży, celów księgowych, do kontaktowania się z Klientem w sprawach dotyczących zamówień oraz do realizacji otrzymanych zamówień złożonych przez Klienta.

4. W celu realizacji zamówień paczkapietruszkowa.pl będzie udostępniała dane osobowe Klienta firmie przewozowej po wcześniejszym zaakceptowaniu przez Klienta Regulaminu i Polityki Prywatności. Dane te będą zawierały tylko informacje niezbędne do dostarczenia zamówienia do Klienta.

5. Zebrane dane mogą być przekazywane bez zgody wyłącznie podmiotom współpracującym i realizującym wyspecjalizowane usługi, tzn.: operatorom domen komputerowych i serwisów obsługujących płatności.

6. Dane Użytkowników mogą być udostępniane organom państwowym uprawnionym do ich otrzymania na mocy obowiązujących przepisów prawa oraz, w przypadku nieuregulowania należności wobec paczkapietruszkowa.pl, podmiotom prowadzącym w jego imieniu postępowanie związane z dochodzeniem należności.

7. Na pisemne lub mailowe żądanie Klienta jego dane zostaną usunięte z bazy portalu. Pozostaną one w takiej sytuacji jedynie w systemie księgowym przez okres dokumentujący przeszły obrót finansowy, okres zgodny z obowiązującymi przepisami.

8. Na portalu paczkapietruszkowa.pl mogą pojawiać się pliki Cookies natomiast ich obecność zgodna będzie z przyjętymi rozwiązaniami technicznymi stosowanymi powszechnie w tym zakresie. Wyłączenie tych plików nie będzie miało wpływu na funkcjonowanie portalu.