Barbara i Romuald Wierzbiccy

Państwo Wierzbiccy prowadzą swoje gospodarstwo w Wielkiej Wsi – niedaleko Krakowa.

Gospodarstwo posada certyfikat ekologiczny.